Web Builder

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje nasledovné služby:
  1. Vedenie účtovného denníka
  2. Vedenie pokladničnej knihy
  3. Vedenie bankovej knihy
  4. Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
  5. Evidencia hmotného a nehmotného majetku
  6. Evidencia a daňové priznanie DPH
  7. Súhrnný výkaz DPH
  8. Zúčtovanie cestovných príkazov
  9. Štandartné výpisy z účtovného programu
  10. Konzultačné a poradenské služby

Cenník

Počet spracovaných miezd

do 300                            0,80 €

301 - 500                        0,75 €

501 - 700                        0,70 €

701 - 1000                      0,60 €

1000 - 2000                   0,55 €

Ceny je možné dohodnúť pri osobnom stretnutí.


Cena položky obsahuje zaúčtovanie prevzatých systematicky zoradených prvotných dokladov, spracovanie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy, knihy pohľadávok a záväzkov, priebežného výsledku, vypracovanie a odoslanie daňového priznania k DPH, vypracovanie a podanie súhrnného výkazu.