https://mobirise.com/

Mzdy a personalistika

Vedenie miezd a personalistiky obsahuje nasledovné služby:
  1. Mesačné spracovanie miezd
  2. Výpočet odvodov poistného zamestnanca
  3. Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  4. Príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd
  5. Príprava a vyhotovenie dohôd o hmotnej zodpovednosti
  6. Príprava a vyhotovenie náplni práce jednotlivých pracovných pozícií
  7. Vystavenie dokladov pri ukončení pracovného pomeru (zápočtový list, potvrdenie o príjme)
  8. Vystavenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia
  9. Vystavenie potvrdení pre zamestnancov
  10. Konzultačné a poradenské služby

Cenník

Počet spracovaných miezd

do 10                            10 €

do 20                            9 €

do 30                            8 €

nad 30                          6 €

Ceny je možné dohodnúť pri osobnom stretnutí.


Cena za spracovanie mzdy obsahuje vedenie personálnej evidencie, mesačný výpočet mzdy a odvodov, spracovanie a podanie mesačných výkazov pre príslušné inštitúcie, spracovanie prevodného príkazu, vedenie mzdových listov, vystavenie potvrdení pre zamestnancov a inštitúcie, vystavenie vstupných a výstupných dokladov a ELDZ.


Všetky výkazy sú klientovi predkladané v papierovej alebo elektronickej forme v pdf alebo xls formáte.