Web Site Builder

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje nasledovné služby:
  1. Vedenie peňažného denníka
  2. Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
  3. Vedenie pokladničnej knihy
  4. Sledovanie povinností podania DPH
  5. Vedenie evidencie majetku
  6. Vedenie cestovných príkazov
  7. Vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu
  8. Zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie príloh účtovnej závierky
  9. Konzultačné a poradenské služby

Cenník

Počet spracovaných miezd

do 100                            0,50 €

101 - 200                        0,48 €

201 - 300                        0,47 €

300 - 500                       0,46 €

500 - 800                       0,40 €

nad 800                          cena dohodou

Ceny je možné dohodnúť pri osobnom stretnutí.


Cena položky obsahuje zaúčtovanie prevzatých systematicky zoradených prvotných dokladov, spracovanie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy, knihy pohľadávok a záväzkov, priebežného výsledku, vypracovanie a odoslanie daňového priznania k DPH, vypracovanie a podanie súhrnného výkazu.